Centrum Medyczne Damiana gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy