Czy dobre odkażanie musi zawsze oznaczać szczypanie? – wyniki badań