Samotność polskiego seniora to narastający problem społeczny.