Sztuka Prania Sztuki – unikatowa wystawa zdjęć Wojciecha Plewińskiego