ATLAS GTA – produkt idealny również do spoinowania płyt g-k