Edmund Borawski, Prezes SM Mlekpol wśród osób najbardziej wpływowych na polską gospodarkę