Zmiany w strukturach Accor Services. Joanna Świerkosz odpowiedzialna za całościową komunikację grupy