Europa coraz bardziej zielona – udział OZE wzrósł do 40 proc.