Atlas konsekwentnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju