Powierzchnia ziemi jest naszym największym zasobem