2 na 3 dostawy jedzenia zamawiane są przez platformy mobilne