Czy gmina może wprowadzić zakazy korzystania z wody w czasie suszy?