Ekspansja Green Factory w regionie Europy Środkowo-Wschodniej