Jak stworzyć warunki do dobrego umierania – co w trudnej chwili przyniesie ukojenie?